Ο Δρ Στραταριδάκης στο 9ο OTS Forum

Ο Δρ. Στραταριδάκης Κωνσταντίνος Διευθυντής Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης θα μας τιμήσει με την παρουσία του στο 9ο OTS Forum ως εισηγητής, παρουσιάζοντας το έργο «e-Delivery» που αφορά στην ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων ανάμεσα στις Δημόσιες Υπηρεσίες, τις Επιχειρήσεις και Read More

Ο κος Γεωργίου Αθανάσιος, από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο 9ο OTS Forum

Ο κος Γεωργίου Αθανάσιος, Δικαστικός Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Ελεγκτικό Συνέδριο θα μας τιμήσει με την παρουσία του στο 9ο OTS Forum και θα πραγματοποιήσει σχετική εισήγηση την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017. ο κος Γεωργίου είναι Δικαστικός στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Λογιστής Α’ Τάξης και μέλος του Read More