12ο OTS Forum

Το 12ο OTS FORUM είναι γεγονός!

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 26-27-28 Νοεμβρίου 2020, υβριδικά, με αριθμό εισηγήσεων να πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία από το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της CISCO στη Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιπες να λαμβάνουν χώρα διαδικτυακά.

Για άλλη μία φορά επίκεντρο θα αποτελέσει η Δημόσια Διοίκηση, η ανάδειξη καλών πρακτικών με σημείο αναφοράς την γεμάτη προκλήσεις περίοδο που διανύουν τον τελευταίο καιρό, αλλά και η ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών.

Οι κύριοι θεματικοί πυλώνες της εκδήλωσης θα εστιάζουν σε ζητήματα που αφορούν: Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης
Έξυπνες Πόλεις
Τα ενιαία λογιστικά πρότυπα στην ελληνική δημόσια διοίκηση
Ψηφιακά οργανογράμματα – Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση διαδικασιών
City Branding
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσωπικά Δεδομένα
Ολιστική προσέγγιση στην έξυπνη διαχείριση υδάτινων πόρων
Λειτουργικές υπηρεσίες για την αύξηση των εσόδων
IoT στην ενεργειακή διαχείριση των δημοσίων κτηρίων και υποδομών
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και υπηρεσίες 5ου επιπέδου
Πρακτικές ψηφιακού μετασχηματισμού εν μέσω πανδημίας.

To 11o OTS Forum σε αριθμούς

Ημέρες

3

Θεματικές Ενότητες

12

Ομιλητές

+40

Φορείς

+100

Συμμετοχές

+500