Χορηγοί 2019

Χορηγοί

BLUE VALUE
CISCO
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΟΛ Crowe
COLLECTIVES
cosmoONE
PRISMA ELECTRONICS
INTERLEASE DSA SA
alfanet
innosec

Χορηγοί Επικοινωνίας

GOVERNET
MyOTA.gr
VORIA.GR
ICTplus
NetFax

Πακέτα χορηγών

Α. Μέγας Χορηγός

Το πακέτο του Μέγα Χορηγού περιλαμβάνει:

  • Ομιλία στελέχους της εταιρείας σας στην κεντρική εκδήλωση του συνεδρίου την Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019 διάρκειας 20 λεπτών.
  • Τοποθέτηση 2 Banners της εταιρείας σας (διαστάσεων 850mm (wide) x 2000mm (high)) δικής σας κατασκευής και επιλογής θέματος, στο χώρο έξω από την κεντρική αίθουσα και στην αίθουσα υποδοχής.
  • Παρουσία του λογοτύπου στα υλικά του Συνεδρίου σε διακεκριμένη θέση.
  • Δυνατότητα διάθεσης εταιρικού υλικού μαζί με το υλικό του Συνεδρίου.
  • Παροχή λίστας συμμετεχόντων.

Η τιμή χορηγίας είναι € 10.000 πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής και διατροφής δύο στελεχών της εταιρείας σας.


Β. Χορηγός

Το πακέτο του Χορηγού περιλαμβάνει:

  • Ομιλία στελέχους της εταιρείας σας στην κεντρική εκδήλωση του συνεδρίου την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 διάρκειας 10 λεπτών.
  • Τοποθέτηση 1 Banner της εταιρείας σας (διαστάσεων 850mm (wide) x 2000mm (high)) δικής σας κατασκευής και επιλογής θέματος, στο χώρο έξω από την κεντρική αίθουσα.
  • Παρουσία του λογοτύπου στα υλικά του Συνεδρίου.

Η τιμή χορηγίας είναι € 5.000 πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής και διατροφής ενός στελέχους της εταιρείας σας.


 Γ. Υποστηρικτής

Το πακέτο του Υποστηρικτή περιλαμβάνει:

  • Παρουσία του λογοτύπου στα υλικά του Συνεδρίου.

Η τιμή χορηγίας είναι € 2.000 πλέον ΦΠΑ.


Δ. Χορηγός Επικοινωνίας

Το πακέτο του Χορηγού Επικοινωνίας περιλαμβάνει:

  • Παρουσία του λογοτύπου στα υλικά του Συνεδρίου.

Για την χορηγία καταβάλλεται το 60% με την υπογραφή της συμφωνίας και το 40% εντός μήνα.