Πόπη Φουσκοκολάκη – Τοπογράφος Μηχανικός, Πράσινο Ταμείο

 

Η κα Πόπη Φουσκοκολάκη, είναι στέλεχος του Πράσινου Ταμείου με ειδικότητα Τοπογράφου Μηχανικού, με εξειδίκευση σε θέματα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων και υπεύθυνη Χρηματοδοτικού Προγράμματος Απαλλοτριώσεων.