Οι κύριοι Καρούνος Θ. & Νικολέτος Γ. από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στο 9ο OTS Forum