Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κοζάνης, κος Μπουγιοτόπουλος Βασίλης στο 10ο OTS Forum