Νικόλαος Μαμαλούγκας – Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

 Ο κ. Νικόλαος Μαμαλούγκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Σπούδασε  Πολιτικός Μηχανικός στο  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.  Μιλάει αγγλικά.

Από το 1988 έως το 1989 εργάστηκε στην Πολεοδομία Σκοπέλου ενώ από το 1990 έως το 2001 στο ΥΠΕΧΩΔΕ ως μόνιμος υπάλληλος της Διεύθυνσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών. Κατά το διάστημα από 20.02.2001 έως 01.03.2001 ήταν στέλεχος της Μονάδας Β΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη με βασική αρμοδιότητα την παρακολούθηση των τεχνικών έργων των Κοινοτικών Προγραμμάτων του περιβάλλοντος με σημαντικότερο το περιβαλλοντικό έργο της Λίμνης Κάρλας. Παράλληλα υπήρξε υπεύθυνος των έργων του Ταμείου Συνοχής.

Από το 2004 έως το 2007 υπήρξε στέλεχος της Μονάδας Γ ‘ του ΕΠΠΕΡ και από το 2007 έως το 2013 διετέλεσε Προϊστάμενος της Μονάδας Ελέγχου (Audit) έργων της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.

Από το 2013 έως το 2014 ήταν Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, υπεύθυνος  της συνολικής Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων / Μελετών/ Υπηρεσιών του Κοινοτικού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007-2013, είτε αφορούν το ΕΤΠΑ είτε το Ταμείο Συνοχής.

Έκτοτε έως και σήμερα είναι Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και είναι υπεύθυνος για την διαχείριση όλων των Περιβαλλοντικών Έργων για το ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα για την διαχείριση των έργων Υγρών και Στερεών Αποβλήτων, της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων και των Μεγάλων Έργων.