Ο κος Γεωργίου Αθανάσιος, από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο 9ο OTS Forum