Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου – Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Κώστας Παπαγεωργίου είναι Αν. Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν την συνολική λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών των επτά (7) Περιφερειακών Ενοτήτων του Φορέα. Στο ενεργητικό του συμπεριλαμβάνονται διοικητικές θέσεις στην ΠΕ Θεσσαλονίκης στους τομείς του προγραμματισμού και της διαχείρισης έργων ιδιωτικών επενδύσεων. Υπήρξε στέλεχος του Ελληνικού Κέντρου παραγωγικότητας. Επί σειρά ετών εισηγητής σε σεμινάρια και ημερίδες στα χρηματοοικονομικά και αναπτυξιακά κίνητρα. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης.