Γιάννης Σωφρόνης, Σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιάννης Σωφρόνης είναι Οικονομολόγος με σπουδές στο University of Essex (B.A. Economics) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Management Studies) από το Polytechnic of Central London και συνεργάζεται με την Crowe ΣΟΛ ως Σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην 30ετή σταδιοδρομία του στον ιδιωτικό τομέα, εργάστηκε σαν σύμβουλος και στέλεχος επιχειρήσεων στους τομείς Ανάπτυξης και Διαχείρισης Προϊόντων, Διοίκησης και Οργάνωσης, Πωλήσεων και Marketing.

Ασχολείται από το 1990 με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως αιρετός ( Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος Δ.Σ. Δημοτικών Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων στο Δήμο Κερατέας). Έχει διατελέσει Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου (20011-12) στο Δήμο Λαυρεωτικής και Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Λαυρεωτικής (2012-2014) και στο Δήμο Παιανίας (2014-2015).