Η κα Σεβαστή Πολυχρονάκη, Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Χανίων στο 9ο OTS Forum