Η κα Ιωάννα Σαμπράκου, Αντιπρόεδρος ΕΜηΠΕΕ & Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ στο 9ο OTS Forum