Η κα Ελένη Χαλβατζά – Διευθύντρια Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πληροφορικής Δήμου Αθηναίων στο 9ο OTS Forum