Ευάγγελος Πίτσας – Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Κέρκυρας

Ο Ευάγγελος Πίτσας είναι πτυχιούχος οικονομολόγος-περιφερειολόγος, με μεταπτυχιακές σπουδές (Msc) στα χρηματοοικονομικά-τραπεζικά θέματα. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων Από το 1999 εργάζεται στην τοπική αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού ενώ έχει διατελέσει επί σειρά ετών σε θέσεις ευθύνης στον τομέα του Προγραμματισμού & Ανάπτυξης. Από το 2012 είναι προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Κέρκυρας.  Παράλληλα από  το 1997 ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων κυρίως σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, στρατηγικές προτεραιότητες-μέσα άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.  Είναι ενταγμένος στο μητρώο εκπαιδευτών  του  Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο εκπαιδευτών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, κλπ. Έχει συμμετάσχει  ως υπεύθυνος έργων και πράξεων σε ένα μεγάλο αριθμό Εθνικών και Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Γ’ Κ.Π.Σ. 2000-2006, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020, Interreg Ελλάδα – Ιταλία, ΕΠΤΑ, Ε.Π. ΘΗΣΕΑΣ, κ.α), ενώ έχει συντονίσει την υποβολή και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης (αστικής, αγροτικής, τουριστικής, τοπικής πρωτοβουλίας απασχόλησης) και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α’ βαθμού από το 2007 έως σήμερα.