Ελευθέριος Σφυρής – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, ΕΔΕΥΑ

Ο Ελευθέριος Σφυρής είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Παράλληλα είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Από τον Ιούλιο, εργάζεται στην Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) και εξειδικεύεται σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Πληροφοριακών Συστημάτων.