Δρ. Σκληβανιώτης Μάρκος – Χημικός Μηχανικός

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1954.  Ολοκλήρωσε τα μαθητικά του χρόνια στην Πάτρα.  Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 1977) και διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Leeds (Αγγλία 1982).  Εργάστηκε αρχικά στη Μελετητική εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ με αντικείμενο στον πετρελαϊκό τομέα  και από το 1990 στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας σαν υπεύθυνος ποιότητας και επεξεργασίας νερού και λυμάτων.  Παράλληλα διετέλεσε από το 1994 μόνιμο μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΔΕΥΑ.  Από το 2014 συνταξιοδοτήθηκε και είναι άμισθος εκπρόσωπος της ΕΔΕΥΑ σε ευρωπαϊκές υποθέσεις (EurEau).