Δρ. Νικόλαος Μιχαλόπουλος – Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 Ο Νίκος Μιχαλόπουλος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «Master of Public Administration» του Πανεπιστημίου του Liverpool και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε ειδικός ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης όπως επίσης και ειδικός επιστήμων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης). Διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ. Είναι μέλος του European Public Administration Networks (EUPAN), τακτικός μέλος του «Board of Governors» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης και μέλος της «Digital Champions of Europe» ως Έλληνας Ψηφιακός Πρωταθλητής.

Είναι Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στο International Journal of Productivity and Performance Management, στο  International Journal of Public Administration, στο Chinese Public Administration Review, στο  e-Journal of International Public Management Review και στο International Journal of Learning and Intellectual Capital.