Δρ. Ιωάννης Παλιόκας – Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Στον Ιωάννη Παλιόκα απονεμήθηκε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών όπως και το διδακτορικό δίπλωμα από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το 1999 και το 2008 αντίστοιχα. Ενδιάμεσα, απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην επιστήμη των υπολογιστών από το New York Institute of Technology το 2003. Έχει αυτόνομο διδακτικό έργο σε μαθήματα προγραμματισμού, γραφικών και σχεδιασμού πολυμεσικών εφαρμογών στο ΤΕΙ καβάλας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και την ΑΣΠΑΙΤΕ.

Εργάστηκε ως συνεργάτης σε ένα (1) χρηματοδοτούμενο προγράμματα της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Καβάλας (06/2008-08/2009) και σε ένα (1) πρόγραμμα του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πάτρα (02/2011-02/2012). Από το 1999 έως το 2011 έχει δημοσιεύσει 14 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 19 άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια και ένα (1) κεφάλαιο σε βιβλίο. Επίσης, συμμετέχει εθελοντικά σε οργανωτικές/επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων/περιοδικών.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο σχεδιασμό πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών, σοβαρά παιχνίδια (Serious Games) και εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας.

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Δ.Π.Θ. (1999)
  • Master of Science in Computer Science, N.Y.I.T., USA (2003)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ανάπτυξη Διερευνητικών Περιβαλλόντων Μάθησης, Δ.Π.Θ. (2008)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  • S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, I. Lazarou, C. Karagiannidis, F. Vlachos, M. Tsolaki, A Computerized Test for the Assessment of Mild Cognitive Impairment Subtypes in Sentence Processing, Aging, Neuropsychology, and Cognition“, A Journal on Normal and Dysfunctional Development (accepted)
  • S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, M. Tsolaki, Η γλωσσική απόδοση ως δείκτης αμυδρών αλλαγών στους υποτύπους της ΗΝΔ“, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer, 2-5 Φεβρουαρίου 2017, Θεσσαλονίκη.
  • S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, M. Tsolaki, Media enhanced educational and training interventions for people at risk of Alzheimer’s disease“, The Journal of the Hellenic Society of Nuclear Medicine, Supplement Proceedings of the 10th Panhellenic Interdisciplinary Conference on Alzheimer’s Disease and Related Disorders and 2nd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases, 2-5 February 2017.
  • S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, M. Tsolaki, Language performance: an indicative marker for subtle changes in MCI subtypes“, The Journal of the Hellenic Society of Nuclear Medicine, Supplement Proceedings of the 10th Panhellenic Interdisciplinary Conference on Alzheimer’s Disease and Related Disorders and 2nd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases, 2-5 February 2017.
  • A. Konstadinidou, N. Kaklanis, I. Paliokas, D. Tzovaras, A unified cloud-based framework for AAL services provision to elderly with cognitive impairments“, 7th International Conference on Cognitive InfoCommunications, October 16 – 18, 2016 Wroclaw, Poland.

Δρ. Ιωάννης Παλιόκας

Κτίριο A – Γραφείο 0.1
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257765
Fax: +30 2310 474128
Email: ipaliokas@iti.gr