Γιώργος Γεωργιάδης – Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Δήμου Καλαμαριάς

Ο Γιώργος Γεωργιάδης συμπληρώνει πάνω από 25 χρόνια επαγγελματικής σταδιοδρομίας, με μεγάλη εμπειρία στη Πληροφορική. Διαθέτει βαθιά γνώση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και σημαντική συμμετοχή σε διεθνή projects.

Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία έργα Πληροφορικής για το Δήμο Καλαμαριάς, σχεδιάζοντας τα με την κατάλληλη στρατηγική, ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής, καθώς και απόλυτα προσαρμοσμένα στις θεσμικές αλλαγές που διέπουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Από το 2007 έχει αναλάβει τη θέση του Προϊσταμένου Πληροφορικής του Δήμου Καλαμαριάς.