Γεώργιος Νικολέτος – Συνεργάτης του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

Ο Γεώργιος Νικολέτος είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην «Πληροφορική και Διοίκηση» (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής ΑΠΘ). Αυτήν την περίοδο συνεργάζεται με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΛΛΑΚ) ως εκπαιδευτής στο πλαίσιο των σεμιναρίων εκμάθησης του WIKI Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημόσιου Τομέα (diadikasies.gr).