Αικατέρινη Παρίσση, Προϊσταμένη Τμήματος Ειδικής Ταμιακής Περιουσίας, Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας Δήμου Ρεθύμνης

Γεννήθηκε στη Χαλκίδα και κατοικεί στο Ρέθυμνο Κρήτης. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης της σχολής του Παιδαγωγικού – τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης καθώς επίσης και της σχολής Κοινωνικών επιστημών – τμήμα Κοινωνιολογίας.

Εργάζεται στο Δήμο Ρεθύμνου από το 1999 με σειρά αρμοδιοτήτων στην οικονομική υπηρεσία. Από το 2013 έως σήμερα διατελεί χρέη προϊσταμένης στο τμήμα ειδικής ταμειακής υπηρεσία – προσόδων και δημοτικής περιουσίας.

Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά σεμιναρίων με εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης προσόδων των ΟΤΑ, καθώς επίσης και ως εκπρόσωπος σε επιτροπές Αποκατάστασης οικονομικών δεδομένων & συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Ρεθύμνης.