Δήμος Ρεθύμνης

19 Σεπτεμβρίου, 2019

Η Πολάκη Εμμανουέλα από το Γραφείο Διπλογραφικού Αναλυτικής Λογιστικής του Δήμου Ρεθύμνης, στο 11ο OTS Forum.

Η κυρία Πολάκη Εμμανουέλα από το Γραφείο Διπλογραφικού Αναλυτικής Λογιστικής του Δήμου Ρεθύμνης θα πραγματοποιήσει εισήγηση σχετική με την “Οργάνωση Σύνταξης Προϋπολογισμού” στη θεματική ενότητα “Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους