Δήμος Λήμνου

17 Σεπτεμβρίου, 2019

Η Δέσποινα Κωνσταντέλλη, από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Λήμνου, στο 11ο OTS Forum.

Η Δέσποινα Κωνσταντέλλη, από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Λήμνου θα πραγματοποιήσει εισήγηση για  τις ηλεκτρονικές εισπράξεις στο Δήμο Λήμνου, στην ενότητα των “Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής