Αθανάσιος Γεωργίου – Δικαστικός Υπηρεσίας Επιτρόπου, Ελεγκτικό Συνέδριο

Ο κος Γεωργίου Αθανάσιος είναι Δικαστικός στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Λογιστής Α’ Τάξης και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Κατέχει Μsc στην εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική (ΜΕΤΚΕΛ) του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. καθώς και Μsc στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας.