Ο Χρήστος Γιορδαμλής, σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός καθώς και Management & Marketing, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Prisma Electronics από το 1996 και Μέλος Δ.Σ. εταιρειών με έμφαση σε νέες τεχνολογίες. Είναι εκλεγμένος Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών & Βιοτεχνιών Έβρου καθώς και του Δικτύου Συνδέσμων Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ακριτικών Περιοχών.

Από το 1991 που πρωτοξεκίνησε η λειτουργία της Prisma Electronics έχει υλοποιήσει εκατοντάδες έργα που αφορούν: έργα Πληροφορικής σε Βιομηχανίες και Επιχειρήσεις της Θράκης, έργα Πληροφορικής στον Δημόσιο Τομέα της Θράκης ( Δήμοι, Νοσοκομεία, ΔΠΘ, ΤΕΙ Καβάλας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση), σχεδιασμό και υλοποίηση MAN, WAN, Fiber, Wi-Fi, καθώς και δίκτυα Ethernet σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της περιοχής, ανάπτυξη Λογισμικού και εφαρμογή συστημάτων ERP-CRM, MRP, e-bussiness, ανάλυση κόστους – λογιστικά συστήματα – Οικονομικός Προγραμματισμός, συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού, σχεδίαση Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και παραγωγή αυτών, διαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας Συστημάτων και παραγωγής ηλεκτρονικών υποσυστημάτων για Leopard 2, Mirage 2000-5 κ.α.

Ο Χρήστος Γιορδαμλής συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη των προϊόντων της Prisma Electronics με έμφαση στην διαχείριση γνώσης από αισθητήρες και ανθρώπους [PrismaSense ΙοΤ (Internet of things), LAROS σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης πλοίων με έμφαση στην χαμηλότερη κατανάλωση τους και την προβλεπτική συντήρηση αυτών, XENAGOS σύστημα διαχείρισης πολιτιστικής γνώσης με επισκεπτοκεντρική προσέγγιση.

Κατευθύνει τα Ερευνητικά έργα της εταιρείας όπως την συνεργασία με διεθνής οργανισμούς πχ: ESA, Airbus, CERN κ.α.