Χρήστογλου Ιωάννης -Μέλος Οικονομικής Επιτροπής ΕΔΕΥΑ- Προϊστάμενος ΔΕΥΑ Κατερίνης

Χρήστογλου Ιωάννης Γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1968
Απόφοιτος του 1ου Λυκείου Κατερίνης.
Σπουδές: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ,
Οικονομικό Τμήμα.
-Από το 1996 Ελεύθερος Επαγγελματίας Οικονομολόγος –
Σύμβουλος επιχειρήσεων.
-Διετέλεσε Καθηγητής στα ΙΕΚ Κατερίνης από το 1995 έως το 2003.
-Από το 2001 έως 2009 Γενικός Διευθυντής στη ΔΕΥΑ Αν.
Ολύμπου
-Από το 2009 εργάζεται στη ΔΕΥΑ Κατερίνης
Διετέλεσε Προϊστάμενος Διεύθυνσης-Γενικός Διευθυντής
Είναι Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τη ΕΔΕΥΑ .

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
-Μελέτες Κόστους οφέλους για την συγχρηματοδότηση όλων των έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Αν. Ολύμπου και όλων των συγχρηματοδοτούμενων έργων της ΔΕΥΑ Κατερίνης
-Μελέτες βιωσιμότητας ΔΕΥΑ Αν. Ολύμπου και ΔΕΥΑ Κατερίνης.
-Εκπόνηση business Plan για τη ΔΕΥΑ Αν. Ολύμπου.