Το OTS Forum

Το OTS Forum αποτελεί την κορύφωση των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών ημερίδων που διοργανώνει σε ετήσια βάση η OTS. Το 2022 το OTS FORUM θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, 10 με 12 Νοεμβρίου. Φέτος, αναμένεται να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση άνω των 1000 ατόμων είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω livestreaming. Σας προσκαλούμε να στηρίξετε τη συγκεκριμένη διοργάνωση επιλέγοντας κάποιο από τα παρακάτω χορηγικά πακέτα, ώστε να έχετε την ευκαιρία συμμετοχής στο OTS FORUM, να προβάλετε τις λύσεις σας και να συνάψετε συνεργασίες με άλλες εταιρείες του κλάδου που θα συμμετέχουν αντιστοίχως.

Το συνέδριο θα εστιάσει στα παρακάτω:

 • Καλές Πρακτικές Ψηφιακού Μετασχηματισμού – Δημιουργώντας την πόλη του αύριο, σήμερα
 • Open1- η νέα γενιά εφαρμογών της OTS: βασικό εργαλείο των έξυπνων πόλεων για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων
 • Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027
 • Το Ψηφιακό Μέλλον των Επιχειρήσεων Ύδρευσης
 • Προκλήσεις Κυβερνοασφάλειας-Επιχειρησιακή Συνέχεια
 • Εφαρμογή του νέου Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (ΠΔ 54/2018)
 • Η εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου στην πράξη

Ποιους θα συναντήσετε;

Συμμετέχοντες – Το συνέδριο απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη των Φορέων Δημόσια Διοίκησης και στόχος του είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών, η μεταφορά τεχνογνωσίας, η ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών. Κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός στελεχών από όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Διοίκησης (Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειάρχες, Στελέχη Υπουργείων, Γενικοί Γραμματείς Διευθυντές Προγραμματισμού, Οικονομικού, Πληροφορικής, Προϊστάμενοι Τμημάτων) συμμετέχει ενεργά με εισηγήσεις και παρουσιάσεις καλών πρακτικών.

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Α. ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 1. Ομιλία στελέχους της εταιρείας σας στην κεντρική εκδήλωση του συνεδρίου την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 διάρκειας 20 λεπτών.
 2. Τοποθέτηση 2 Roll Up Banners της εταιρείας σας (διαστάσεων 850mm (wide) x 2000mm (high)) δικής σας κατασκευής και επιλογής θέματος, στο χώρο έξω από την κεντρική αίθουσα και στην αίθουσα υποδοχής.
 3. Παρουσία του λογοτύπου στα υλικά του Συνεδρίου σε διακεκριμένη θέση.
 4. Δυνατότητα διάθεσης εταιρικού υλικού μαζί με το υλικό του Συνεδρίου.
 5. Προβολή του λογοτύπου στο κανάλι όπου θα γίνεται livestreaming του event.
 6. Επικοινωνία της χορηγίας στα social media της OTS με 2 posts (πριν & μετά το event)
 7. Παρουσία λογοτύπου στο backdrop φωτογραφιών & συνεντεύξεωνΗ τιμή χορηγίας είναι € 7.000 πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνει τα έξοδα διαμονής και διατροφής 3 στελεχών της εταιρείας σας.

Β. ΧΟΡΗΓΟΣ

 1. Ομιλία στελέχους της εταιρείας σας στην κεντρική εκδήλωση του συνεδρίου την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 διάρκειας 10 λεπτών.
 2. Τοποθέτηση 1 Roll Up Banner της εταιρείας σας(διαστάσεων 850mm (wide) x 2000mm (high)) δικής σας κατασκευής και επιλογής θέματος, στο χώρο έξω από την κεντρική αίθουσα.
 3. Παρουσία του λογοτύπου στα υλικά του Συνεδρίου.
 4. Προβολή του λογοτύπου στο κανάλι όπου θα γίνεται livestreaming του event.
 5. Επικοινωνία της χορηγίας στα social media της OTS με 2 posts (πριν & μετά το event)
 6. Παρουσία λογοτύπου στο backdrop φωτογραφιών & συνεντεύξεων

Η τιμή χορηγίας είναι € 4.000 πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνει τα έξοδα διαμονής και διατροφής 2 στελεχών της εταιρείας σας.

Γ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

 1. Παρουσία του λογοτύπου στα υλικά του Συνεδρίου.
 2. Προβολή του λογοτύπου στο κανάλι όπου θα γίνεται livestreaming του event.
 3. Επικοινωνία της χορηγίας στα social media της OTS με 2 posts (πριν & μετά το event)

Η τιμή χορηγίας είναι € 2.000 πλέον ΦΠΑ. και περιλαμβάνει έξοδα διαμονής και διατροφής 1 στελέχους της εταιρείας σας.

Δ. ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 1. Παρουσία του λογοτύπου στα υλικά του Συνεδρίου.