Χορηγοί


Χορηγοί Επικοινωνίας


Πακέτα χορηγών

Α. Μέγας Χορηγός

Το πακέτο του Μέγα Χορηγού περιλαμβάνει:

  • Ομιλία στελέχους της εταιρείας σας στην κεντρική εκδήλωση του συνεδρίου την Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019 διάρκειας 20 λεπτών.
  • Τοποθέτηση 2 Banners της εταιρείας σας (διαστάσεων 850mm (wide) x 2000mm (high)) δικής σας κατασκευής και επιλογής θέματος, στο χώρο έξω από την κεντρική αίθουσα και στην αίθουσα υποδοχής.
  • Παρουσία του λογοτύπου στα υλικά του Συνεδρίου σε διακεκριμένη θέση.
  • Δυνατότητα διάθεσης εταιρικού υλικού μαζί με το υλικό του Συνεδρίου.
  • Παροχή λίστας συμμετεχόντων.

Η τιμή χορηγίας είναι € 10.000 πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής και διατροφής δύο στελεχών της εταιρείας σας.


Β. Χορηγός

Το πακέτο του Χορηγού περιλαμβάνει:

  • Ομιλία στελέχους της εταιρείας σας στην κεντρική εκδήλωση του συνεδρίου την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 διάρκειας 10 λεπτών.
  • Τοποθέτηση 1 Banner της εταιρείας σας (διαστάσεων 850mm (wide) x 2000mm (high)) δικής σας κατασκευής και επιλογής θέματος, στο χώρο έξω από την κεντρική αίθουσα.
  • Παρουσία του λογοτύπου στα υλικά του Συνεδρίου.

Η τιμή χορηγίας είναι € 5.000 πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής και διατροφής ενός στελέχους της εταιρείας σας.


 Γ. Υποστηρικτής

Το πακέτο του Υποστηρικτή περιλαμβάνει:

  • Παρουσία του λογοτύπου στα υλικά του Συνεδρίου.

Η τιμή χορηγίας είναι € 2.000 πλέον ΦΠΑ.


Δ. Χορηγός Επικοινωνίας

Το πακέτο του Χορηγού Επικοινωνίας περιλαμβάνει:

  • Παρουσία του λογοτύπου στα υλικά του Συνεδρίου.

Για την χορηγία καταβάλλεται το 60% με την υπογραφή της συμφωνίας και το 40% εντός μήνα.