Χημικός Μηχανικός, Διπλ. ΑΠΘ, M.Sc Tufts University, Διευθυντής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Διευθυντής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Δ.Ε.Υ.Α.Λ.