Πρόγραμμα

Θεματικές Ενότητες 11ου OTS Forum

  • OTS – Η νέα εποχή: ΟΠΣ στο cloud
  • Τρέχοντα Ζητήματα Θεσμικού Πλαισίου στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Νομοθεσία, Επιτροπικός Έλεγχος, Εσωτερικός Έλεγχος, ΠΔ 54
  • GDPR – Ένας χρόνος μετά: Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα
  • Πληροφοριακά Συστήματα & Υποδομές
  • Digital Transformation & νέες τεχνολογικές εξελίξεις
  • Καλές Πρακτικές από τη Δημόσια Διοίκηση
  • Εκπαιδεύσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο εφαρμογών
  • Ολιστική Διαχείριση Υδάτων: από το σήμερα στο αύριο
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Υγεία
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνενώσεις

Το πρόγραμμα του 11ου OTS Forum θα ανακοινωθεί σύντομα.