Ο Παύλος Κοντζίνος, είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας (1996), και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το University of Reading UK στις Ευρωπαϊκές Σχέσεις (1999). Επίσης, είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, ΙΗ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (2007).

Το 2007 τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της κρατικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης,  ενώ το 2011 μετατάχθηκε στην αιρετή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Από το 2016 κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚΜ.

Αναπληρωτής Προϊσταμένου Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚΜ