Ο κος Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Δ/ντης Οικονομικού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εισηγητής στο 10ο OTS Forum

Ο κος Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Δ/ντής Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετέχει ενεργά ως κύριος συντονιστής της ειδικής ενότητας με τίτλο: «Εφαρμογή Διπλογραφικού συστήματος στην Περιφερειακή Διοίκηση» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 30/11/2018 και θα διαρκέσει από τις 17:30 έως τις 18:25.