Ο κος Νικόλαος Μαμαλούγκας, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης στο 9ο OTS Forum

Ο κος Νικόλαος ΜαμαλούγκαςΠροϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης θα μας τιμήσει με την παρουσία του όπου και θα πραγματοποιήσει εισήγηση σχετική με θέμα: ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑ ΤΗΝ ΠΠ 2014-2020»