Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κοζάνης, κος Μπουγιοτόπουλος Βασίλης στο 10ο OTS Forum

 

Ο κος Βασίλης Μπουγιοτόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κοζάνης θα πραγματοποιήσει εισήγηση στο 10ο OTS Forum και θα παρουσιάσει την εφαρμογή του ISO 9001 στην Οικονομική Διεύθυνση του Δήμου.