Ο Νικήτας Γεωργιάδης είναι Sales Account Manager της Cisco για τον Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα και, από το 2019, είναι υπεύθυνος για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις ένοπλες δυνάμεις και την τοπική αυτοδιοίκηση, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων έξυπνων πόλεων.  Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει δεκαετή εμπειρία στις ΤΠΕ σε λύσεις και πελάτες Επιχειρήσεων & Δημόσιου Τομέα.

Sales Account Manager