Νέα ενότητα στο 15ο OTS Forum: Ψηφιακή Αναβάθμιση και Προστασία των τμημάτων Πληροφορικής των ΟΤΑ