Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη.
Σπούδασε στο τμήμα της Αρχιτεκτονικής σχολής του Τ.Ε.Ι. Δράμας.
Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της εστίασης με σταθερή παρουσία ετών και καταστήματα σταθμούς στην κοινωνική ζωή του τόπου.
Εργολήπτης μεγάλων τεχνικών έργων με μεγάλη ιδιόκτητη δυναμική σε μηχανήματα έργου.
Διετέλεσε αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΑ τα έτη 2019-2022. Το τρέχον έτος ορίστηκε πρόεδρος του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Α μέχρι και σήμερα.
Συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές του Δήμου με ανεπτυγμένο το αίσθημα του εθελοντισμού ασχολούμενος με τον Πολιτισμό, την παράδοση  και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης