Μας το ζητήσατε, το πραγματοποιούμε! Θεματική για τα Ευρήματα Κατασταλτικού Ελέγχου στο OTS Forum 2022