Η Κυριακή είναι νομικός απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιοηθική του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει παρακολουθήσει πιστοποιημένα προγράμματα Δια-βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «΄Υλοποίηση Διαγωνισμών και Διαχείριση Συμβάσεων» και «Εσωτερικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Ν.Π.Δ.Δ. & Φορείς Δημοσίου». Παράλληλα έχει εκπαιδευτεί μέσω διαφόρων εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (δημόσιες συμβάσεις-έργα-προμήθειες-υπηρεσίες, γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων). Παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την νομιμότητα  των δαπανών και έχει μεγάλη εμπειρία από διαγωνιστικές διαδικασίες καθώς διατέλεσε μέλος επιτροπής και προεδρεύουσα για πολλά συναπτά έτη.  

Εργάζεται στη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Αλεξανδρούπολης από το 2013 , αρχικά ως διοικητικός υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας, έπειτα ως Υπεύθυνη Γραφείου Προμηθειών, στη συνέχεια ως Προϊσταμένη Τμήματος Καταναλωτών, και από τον Μάϊο του 2020 έως σήμερα είναι Γενική Διευθύντρια της επιχείρησης. 

Γενική Διευθύντρια ΔΕΥΑ Αλεξάνδρουπολης