Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου

Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας

Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στην «Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου   

Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας