Ιωάννης Κορκόρης MSc, Οικονομολόγος, Λογιστής Α΄Τάξης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέλος του Μητρώου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με πλούσιο διδακτικό έργο σε θέματα δημόσιου λογιστικού και χρηματοοικονομικών. Συμμετείχε δύο φορές σε συγγραφική ομάδα εκπαιδευτικού υλικού για προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

Ως ιδιώτης διετέλεσε στέλεχος εταιρειών επενδυτικής διαμεσολάβησης και είναι πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Παραγώγων.

Διδάσκων χρηματοοικονομικών σε συνεργαζόμενα κολλεγίων πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας.

Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας