Ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, είναι Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, υπήρξες μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της ΕΔΕΥΑ και μέλος Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Εργάστηκε στο παρελθόν ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων καθώς και ως Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.

Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας