Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης

ΟΝΟΜΑ: Θεόδωρος
ΕΠΩΝΥΜΟ: Παπαδόπουλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11-4-1959
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δυο παιδιά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2310-778666

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ΣΧΟΛΗ/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ/ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονικό τμήμα της σχολής Γεωτεχνικών επιστημών 1985 Γεωπόνος Φυτική παραγωγή

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΗ
Δήμος Αμπελοκήπων Σύμβαση ορισμένου χρόνου 1/4/1987 έως 31/8/1988 Τεχνική Υπηρεσία Υπεύθυνος Γραφείου Πρασίνου
Σύνδεσμος Δήμων Δυτ. Θεσσαλονίκης Μόνιμος Υπάλληλος 1/1/1989 έως 23/12/2009 Τεχνική Υπηρεσία Υπεύθυνος Γραφείου Πρασίνου
Σύνδεσμος Δήμων Δυτ. Θεσσαλονίκης Μόνιμος Υπάλληλος 24/12/2009 έως 3/12/2013 Τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος Προϊστάμενος Τμήματος
Σύνδεσμος Δήμων Δυτ. Θεσσαλονίκης Μόνιμος Υπάλληλος 4/12/2013 έως σήμερα Διεύθυνση όλων των υπηρεσιών του Συνδέσμου Προϊστάμενος Διεύθυνσης

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:

1. 1990 χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, Π.ΙΝ.ΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
2. 1997 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, Π.ΙΝ.ΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
3. 1997 5ο Περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης της Ε.Ε. Π.ΙΝ.ΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
4. 1998 Θεσμός της εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Π.ΙΝ.ΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
5. 1999 Internet- email-www, Π.ΙΝ.ΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
6. 2008 Ασφάλεια δικτύων σε περιβάλλον Windows Server 2003, Π.ΙΝ.ΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
7. 2009 Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων, Υφιστάμενων Εφαρμογών και σημαντικών έργων πληροφορικής (ηλεκτρονική διακυβέρνηση LGAF, GIS, ευρυζωνικά) με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών «Business Intelligence» για στελέχη του δημόσιου τομέα, οργανωμένα από το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
8. 2011 «Κατάρτιση Εργαζομένων σε Μονάδες Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», Π.ΙΝ.ΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9. 2011 Διοίκηση μέσω Στόχων & Μέτρηση της Αποδοτικότητας, Π.ΙΝ.ΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10. 2012 «Διαχείριση & Προστασία του Εδάφους με βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους», Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

Από τον Ιούνιο του 2016 με την 57920 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 282/2 Ιουνίου 2016) απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ορίσθηκα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. και εκλέχθηκα στη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ