Ειρήνη Οικονόμου – Αν. Επίτροπος Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Πιερίας

Η Ειρήνη Οικονόμου διαμένει στη Λάρισα με καταγωγή από τα Τρίκαλα Ν. Τρικάλων.

Είναι πτυχιούχος Νομικής της σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Ευρωπαϊκό και Κοινοτικό δίκαιο του Πανεπιστημίου Έσσεξ της Μ. Βρεταννίας (LLM /University of Essex).

Κάτοχος Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης προγράμματος συμπληρωματικής εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών/Κέντρου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στον τομέα Ελεγκτική Δημοσίου/ Public Sector Auditing / Europass.

Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (EU Court of Auditors) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (EUROSAI - European Organisation of Supreme Audit Institutions), και είναι κάτοχος πιστοποιητικού στον τομέα της Μεθοδολογίας του ελέγχου απόδοσης (Performance Audit Methodology Certificate - 2019).

Διετέλεσε από το έτος 2009 ελεγκτής στην 1η Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Λάρισας και από το έτος 2013 στην 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Λάρισας, έχοντας εμπειρία στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο, έλεγχο λογαριασμών και ισολογισμών των δαπανών του Δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων.

Από το έτος 2015 μέχρι και σήμερα, ασκεί καθήκοντα Αναπληρώτριας Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ν. Πιερίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Είναι εκλεγμένη ως Ειδικός Γραμματέας του Συλλόγου Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.