Ειδική Ενότητα για τις ΔΕΥΑ

Ειδική παράλληλη εκδήλωση για θέματα που αφορούν τις Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 10ου OTS Forum. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 30/11/2018, 10:00-14:00 και κατά τη διάρκειά της θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις σχετικές με τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού, την Τηλεμετρία και τους Τηλεελέγχους, θα παρουσιαστούν Καλές Πρακτικές από ΔΕΥΑ της Χώρας αλλά και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης ΔΕΥΑ της Εταιρείας καθώς και το εξωστρεφές Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.

Επίσης, έχουν προσκληθεί Στελέχη της ΕΔΕΥΑ να συμμετέχουν και να παρουσιάσουν το Υποσύστημα Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking).