Ο Λάμπρος Τσούργιαννης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Hull  του Ην. Βασιλείου και Διδακτορικού Τίτλου (Ph.D.) σε στρατηγικές Μάρκετινγκ από τον Πανεπιστήμιο του Plymouth του Ην. Βασιλείου . Είναι Γενικός Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΑΜΘ δυνάμει των κρίσεων του ΕΙ.Σ.Ε.Π. Γ.Δ. από τον Ιούλιο του 2022 και έχει διατελέσει Δ/ντης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Ξάνθης (2013-2022), Δ/ντης  Οικονομικών Υπηρεσιών της Κ.Υ. της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης (2007-2010) καθώς και Προϊστάμενος των Τμημάτων Προμηθειών (2011-2013) της Π.Ε. Ξάνθης και Οικον. Υπηρεσιών της Κ.Υ. ΕΝΑ Δ-Κ-Ξ (2004-2007). Διδάσκει στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. και στο Ε.Α.Π. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών διάφορα μαθήματα αντικειμένου μάνατζμεντ μεταξύ των οποίων Μάρκετινγκ και Προγραμματισμού Δράσης Επιχειρήσεων και έχει διδάξει σεμινάρια στο ΕΚΔΔ και μαθήματα Λογιστικής σε Δ.Ι.Ε.Κ.. Έχει πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, διεθνείς συλλογικούς επιστημονικούς τόμους και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει ως Διαχειριστής και μέλος Ομάδων Έργων Ευρωπαϊκών Έργων και Προγραμμάτων. Επίσης έχει διατελέσει στέλεχος συμβούλων επιχειρήσεων και υπεύθυνος λογιστηρίου στον ιδιωτικό τομέα (1997-2001).

Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Α.Μ.Θ.