Ο Δρ. Αργύριος Τσαμάκος έχει Πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Επιστήμες των Αποφάσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει εργαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επί οκταετία σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, ενώ από το 2004 εργάστηκε και ως σύμβουλος σε θέματα υλοποίησης έργων πληροφορικής.

Έχει ιδρύσει και διαχειριζεται 3 εταιρείες στον τομέα της πληροφορικής, ενώ την τελευταία δεκαετία έχει υλοποιήσει με επιτυχία πάνω από 120 ιδιωτικά έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Γενικός Διευθυντής WIZZ IT