Ο Άρης αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης το 1997 και έλαβε το μεταπτυχιακό και διδακτορικό του από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ιδίου Ιδρύματος.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Έχει συμμετάσχει στην μελέτη και υλοποίηση σημαντικών έργων πληροφορικής ενώ επίσης έχει συμμετοχή σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Για πολλά χρόνια ήταν υπεύθυνος ανάπτυξης υπηρεσιών και διαχείρισης των υπολογιστικών συστημάτων και του λογισμικού μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης, εργάστηκε ως Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής της Διεύθυνσης Δικτύων του Ιδρύματος και ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων.

Από τον Φεβρουάριο του 2018 εργάζεται ως Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συμμετέχει σε σημαντικά έργα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας

Διοίκησης