Ο Διονύσης Κοντογιώργης είναι κάτοχος Διπλώματος Ηλεκτρολóγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και έχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκησης Τεχνολογικών Συστημάτων, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ως διαχειριστής έργων αλλά και ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών. Από το 2007 εργάζεται στη δημόσια διοίκηση ως διαχειριστής έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Συμμετείχε σε σημαντικά έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως η Διαύγεια, η Πύλη ΕΡΜΗΣ, οι ψηφιακές υπογραφές, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού. eGIF, eIDAS, SDG κ.α.

Από το 2019 εργάζεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (GOV.GR)