Η Δήμητρα Λυγούρα είναι πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά στη Διοίκηση Έργων (Project Management).

Η επαγγελματική της εμπειρία ξεκίνησε το 2003 από τον Δήμο Αθηναίων ως συνεργάτης για την ψηφιοποίηση των ληξιαρχικών πράξεων του Ληξιαρχείου. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της διαδρομής, τόσο σε φορείς του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, έχει αποκτήσει εμπειρία σε τομείς όπως συμβάσεις, εξυπηρέτηση πελατών, εκπαίδευση ενηλίκων στη χρήση νέων τεχνολογιών και διαχείριση έργων. Το 2014 διατέλεσε συνεργάτης του πρώην Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη, με αρμοδιότητες που αφορούσαν το συντονισμό των εργασιών του πολιτικού του γραφείου. Τον Ιανουάριο του 2015 διορίστηκε ως δημόσιος υπάλληλος στο Δήμο Αθηναίων στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης.

Από τον Ιούλιο του 2019 έως και σήμερα είναι διευθύντρια στο ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υποστηρίζει τον Γενικό Γραμματέα στο ρόλο του είτε αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τους τομείς πολιτικής της Γενικής Γραμματείας, ιδιαίτερα έργα απλούστευσης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών, είτε συντονίζοντας τις ενέργειες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας για την διεκπεραίωση ζητημάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους προς επίτευξη των στόχων πολιτικής. Μεταξύ των έργων που έχει αναλάβει είναι η ψηφιακή δήλωση γέννησης, το άυλο συναινετικό διαζύγιο, το νέο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Μίτος», η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη κ.α.

Από τα πρώτα χρόνια της φοιτητικής της ζωής, υπήρξε ενεργός πολίτης και έλαβε μέρος σε πολλούς οργανισμούς που προσπαθούν να δημιουργήσουν καλύτερο αντίκτυπο στην κοινότητα. Το 2009 ήταν υποψήφια βουλευτής στο Νομό Ηλείας και το 2012 σε τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μέλος του Rotary International, ενός παγκόσμιου οργανισμού που ενώνει ανθρώπους για να αναλάβουν δράση σε βιώσιμα έργα, από τον αλφαβητισμό και την ειρήνη μέχρι το νερό και την υγεία και καθηγήτρια στο ZeroStrayAcademy, της πρώτης ακαδημίας στην Ελλάδα που παρέχει γνώσεις στους Δήμους με σκοπό να επιτύχουν αρχικά τη μείωση του αριθμού και στο σύντομο μέλλον την εξάλειψη των αδέσποτων σκύλων και γατών εκτός δομών φιλοξενίας.

Διευθύντρια Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης